Pravidla aplikace

Tato pravidla upravují podmínky pro užívání aplikace Naučná stezka lišky Bystroušky.

 • Autor
  • Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČO: 70626812

 • O aplikaci
  • Mobilní aplikaci můžete využívat celoročně.
  • Pro přístup do aplikace je nutné mít přístup k internetu nebo staženou aplikaci na čtení QR kódů.
  • QR kód a odkaz na webové stránky je umístěn na každém z deseti panelů/stanovišť Naučné stezky lišky Bystroušky.
  • Po přístupu do aplikace je požadována registrace prostřednictvím e-mailové adresy, přičemž na jednu e-mailovou adresu se lze registrovat v každém roce pouze jednou.
  • Pro načtení úkolu, je na každém stanovišti v terénu požadováno povolení sdílení polohy. Důvodem je ověření, zda jste ve vzdálenosti maximálně 500 metrů od GPS souřadnic informačního panelu/stanoviště.
  • Následně si zvolte, jakou verzi hry chcete hrát, zda „dospěláckou“ či „dětskou“.

 • Soutěž
  • Každý rok od dubna do září se můžete v rámci mobilní aplikace zapojit do soutěže o dort.
  • Podmínkou pro zařazení do soutěže je správné splnění minimálně šesti úkolů z celkových deseti možných stanovišť. Záleží na vás, zda hrajete dětskou či dospěláckou úroveň, možná je také kombinace obou úrovní.
  • Po splnění minimálně pěti úkolů se zpřístupní stanoviště č. 11 – Kavárna. Poslední – povinný – úkol je třeba vyluštit v Kavárně Galerii U lišky Bystroušky v Lošticích.
  • Ukončení se provede klikem na tlačítko Ukončit
  • Vyhodnocení soutěže bude probíhat na začátku každého nového měsíce, za podmínky, že alespoň 10 účastníků soutěže v daném měsíci splnilo podmínky soutěže. V jiném případě budou zaregistrovaní účastnici převedeni do slosování v následujícím měsíci.
  • Výherce soutěže bude vylosován a o své výhře bude informován prostřednictvím e-mailu.
  • Výhra: dort z Kavárny Galerie U lišky Bystroušky.
  • Výherce soutěže si svoji výhru vyzvedne po domluvě s majitelem kavárny.

 • Informace o zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje hráčů jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“).

   Totožnost a kontaktní údaje správce
   Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko, IČ 70626812, U Brány
   916/2, 789 85 Mohelnice
   E-mail: mohelnicko@mohelnice.cz

   Rozsah zpracovávaných údajů
   E-mail, GPS souřadnice mobilního zařízení

   Účel zpracování
   Přístup do aplikace

   Právní základ pro zpracování
   Splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení

   Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
   E-mail – po dobu jednoho roku GPS souřadnice mobilního zařízení – slouží pouze pro ověření, zda se subjekt při plnění úkolu nacházel v blízkosti daného informačního panelu, údaj o poloze není ukládán

   Práva subjektu údajů
   - Přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)
   - Jejich opravu (čl. 16 nařízení)
   - Jejich výmaz (čl. 17 nařízení)
   - Omezení zpracování (čl. 18 nařízení)
   - Na přenositelnost (čl. 20 nařízení)
   - Vznést námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení)
   - Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení)

 • Autor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla aplikace a soutěž zkrátit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.stezkaliskybystrousky.cz


Olomoucký kraj
Mikroregion Mohelnicko


.